Uzdravujeme firmy

Kdo je to vlastně ten Interim Manažer?

 
Když to zjednoduším, tak se jedná o manažera, kterého si „pronajmete“, přesně na tak dlouho, jak chcete a bez vedlejších nákladů jako je počítač, mobil, vůz atd.

 

Takže je to takový Manažer k pronájmu.

 
Jaké jsou hlavní VÝHODY interim manažera (IM):

 

1. Rychlá dostupnost odborných dovedností: IM jsou zkušení profesionálové, kteří mají bohaté zkušenosti v daném odvětví. Rychle se mohou zapojit do projektu bez dlouhého úvodního procesu.
 
2. Flexibilita:Firma může najmout IM na určitý časový úsek podle potřeby, například během reorganizace, fúze nebo dočasného nárůstu pracovní zátěže.
 
3. Rychlá implementace změn: Díky svým dovednostem a zkušenostem IM rychle identifikují problémy a navrhnou efektivní řešení, což zrychluje implementaci změn.
 
4. Náklady: I když najímání interim manažera může na první pohled působit draze, může se ukázat jako efektivní alternativa k dlouhodobému zaměstnání na plný úvazek, zvláště pokud firma potřebuje dočasné řešení.
 
5. Specifické dovednosti: Firma může najmout interim manažera s konkrétními dovednostmi nebo znalostmi, které momentálně chybí v týmu.
 
6. Návratnost Investice: IM přináší významné zlepšení výkonu, procesů a ziskovosti vaší organizace, což přispívá k rychlé návratnosti investice do jeho služeb.
 

Když to shrnu, najímání interim manažera je strategickým rozhodnutím pro firmy, které potřebují rychlou, efektivní a dočasnou pomoc při řešení konkrétních výzev a projektů.